Tutaj znajdują się teksty o.Jana Andrzeja, które zrodziły się w innych okolicznościach niż niedzielna liturgia

::Filozofia Człowieka:: [wykł. monograf. 2005/06] Zamierzeniem kursu jest przegląd różnych koncepcji człowieka, jakie odnajdujemy w filozofii i myśli europejskiej. Nie będzie to jednak prezentacja historyczna, lecz problemowa - kluczem będą różne nazwy łacińskie, które miały charakteryzować, kim jest człowiek - homo sapiens, homo ludens... Powstaje pytanie, czy te różne określenia są w stosunku do siebie uzupełniające czy też wykluczające, czy da się z nich zbudować spójny i zborny obraz człowieka europejskiego? Zresztą czy w ogóle istnieje "człowiek europejski" ? A może głębiej - czy w ogóle istnieje człowiek? I co to znaczy "być człowiekiem"? Czy prawdziwe jest określenie "homo sapiens", czy jednak nie bardziej trafny jest termin "homo idiota"?

::Psychologia a mistyka:: [wykł. monograf. 2006/07] Niektórzy mówią, że mistyka to religia w najczystszej postaci, wolna od uwikłania w instytucje, w konteksty społeczne czy polityczne. Inni natomiast widzą mistykę jako ucieczkę od podjęcia życiowej odpowiedzialności w krainę subiektywnych przeżyć i czysto wewnętrzny świat. Dla psychologów czy psychiatrów mistyka stanowi ciekawe pole obserwacji - podejrzewają bowiem, że w wypadku mistyki mamy do czynienia ze stanami wykraczającymi poza standardowe normy zdrowia psychicznego. Kim jest więc mistyk - świętym czy wariatem? Jaka jest relacja mistyki i religii? A może mistyk, niezależnie od naszej wiary czy niewiary, obecny jest w każdym z nas - tylko się ukrywa?

::Rekolekcje 2006:: o poszukiwaniu własnej duszy, o nadziei i Bogu bogatym w miłosierdzie...


dominikanie w Polsce